Organy zarządzania spółdzielni

Zarząd spóldzielni:

  1. Jan Ciąpała
  2. Józef Mazur
  3. Jan Żyga

Rada nadzorcza spółdzielni:

  1. Józef Lis - Przewodniczący Rady
  2. Krzysztof Zaręba - Członek Rady
  3. Józef Pilch - Członek Rady
  4. Józef Słota - Członek Rady
  5. Andrzej Buchman - Członek Rady